Які права ви маєте під час сесії?

Як здати сесію, якщо загубив заліковку? Чи допустять до іспиту, якщо не здав медичну довідку? І що робити, якщо екзаменатор без причини підозрює тебе у списуванні? Оскільки сесія в розпалі, нагадуємо про права й можливості, які ви маєте під час складання іспитів! Відстоюйте їх!

 

Як і де дізнатися семінарські бали?

Бали за семінари не менш важливі, ніж оцінка за екзамен. Тому не забудьте, що вам їх мають повідомити в останній тиждень навчання перед сесією. Якщо викладач навіть і не думає це зробити, краще навідайтеся на кафедру і дізнайтеся все самостійно. Так у вас точно не буде несподіванок у заліковій книжці.

Де і коли можна взяти перелік запитань до іспиту?

Перелік запитань до іспиту кафедри затверджують ще на початку семестру. Тому вже у вересні студенти можуть з ним ознайомитись.

Коли повідомлять розклад сесії?

Навчальний відділ повинен повідомити розклад сесії не пізніше, ніж за місяць. Його планують так, аби перший іспит був приблизно через три дні від початку сесії, за які студентам треба встигнути “позакривати хвости”. Максимальна кількість іспитів – 5

Чи можна перенести здачу іспитів і не втратити при цьому стипендії?

Можна. Якщо є вагомі причини (наприклад, хвороба) і їх документальне підтвердження (наприклад, довідка з лікарні), то декан може видати розпорядження про індивідуальний графік складання іспитів або ліквідації боргів. Його тривалість не перевищує місяця після закінчення зимової сесії. Після літньої сесії такий графік може тривати до початку нового навчального року. Якщо впродовж цього терміну студент не здасть усі іспити, йому можуть надати академвідпустку або відправити на повторний курс. Правила призначення стипендії за результатами складання сесії в межах індивідуального графіка загальні – середній бал 4.

За що можуть не допустити до іспиту?

Підставою для недопуску до іспиту може бути несплата за контракт або академічна заборгованість. Якщо ж вам кажуть, що не пустять на екзамен, бо ви не здали книгу в бібліотеку чи не зробили ряд аналізів для медичної довідки, можете сміливо йти в деканат і казати, що здасте все, але вже після іспиту.

Що таке академічна заборгованість?

Академічна заборгованість означає, що студент не набрав мінімум балів за семінари. Наприклад, набрав лише 27 із 50 балів (цей мінімум встановлює кафедра). Тобто навіть мільйон пропусків, якщо є мінімум балів не вважається заборгованістю чи невиконанням навчального плану.

Чи існують інші підстави для недопуску?

 

Ні.Проте деканат на це часто не зважає і не допускає студентів до сесії за умов:

 • непройденої флюорографії (довідка має слугувати підтвердженням стану здоров’я студента і його придатності продовжувати начання, а не здавати сесію);
 • заборгованості в читальному залі;
 • несплати за проживання в гуртожитку або комунальні послуги.

Якщо щось із вище переліченого вам пропонують ліквідувати, навідайтеся в деканат і гречно повідомте, що так і зробите, але вже після іспиту. у випадку опору – попросіть положення про атестацію та семестровий контроль. Ймофірно, ці підстави у ньому будуть відсутні.

 

Що робити, якщо втратив заліковку?

Якщо ви раптом загубили залікову книжку ще до початку сесії, то все одно можете без проблем здати іспит, взявши з собою лише довідку про її втрату й паспорт. Але як отримати цей самий папірець про загублену заліковку?

Чи можна на існит запросити спостерігачів?

Можна. Присутність на іспиті зі студентами та екзаменаторами інших осіб (окрім ректора, проректора й декана) можлива за дозволу деканату. У такий спосіб можна залучити представників ЗМІ чи громадських ініціатив, якщо справа стосується, наприклад, викладача, схильного до корупції.

За дозволом варто звертатися як мінімум за тиждень до іспиту.

Скільки часу на підготовку до відповіді повинен надати екзаменатор?

В усіх університетах по-різному, але в середньому 30 хвилин (наприклад, для студентів КПІ).

Скільки студентів може перебувати в аудиторії водночас?

Деякі університети встановлюють максимум – 6 осіб.

Права студента та екзаменатора під час іспиту

Яка максимальна тривалість іспиту?

У деяких вишах загальна тривалість іспиту для всієї групи регламентується 9-ма годинами для усного і 3-ма для письмового. Перебувати в екзаменаційному приміщенні студент може не більше 4 годин.

Які права має екзаменатор?

Екзаменатор має право:

 • припинити складання іспиту студентом і виставити йому незадовільну оцінку, якщо виявить факт використання студентом недозволених матеріалів (списування, мікронавушників);
 • усунути студента від складання іспиту, якщо він порушує правила внутрішнього розпорядку (наприклад, запізнився на письмовий іспит) або морально-етичні норми поведінки на іспиті;
 • ставити додаткові запитання в межах білета.

Якими правами під час іспиту користується студент?

Студент має право:

 • на час, необхідний для підготовки до відповіді;
 • піти на перездачу;
 • вимагати пояснення, якщо його хочуть безпідставно усунути від іспиту (наприклад, екзаменатрові здалося, що студент списує);
 • подати апеляцію на оцінку

Про заборону покидати екзаменаційну аудиторію після того, як студент витягнув білет, у Положеннях про проведення атестації та семестрового контролю не йдеться.

Апеляція та перездача

Коли студент отримує перездачу?

Студентові ставлять “перскладання”, якщо його:

 • не допуститли до іспиту
 • допустили, але він не з’явився
 • усунули від складання іспиту

Скільки разів можна йти на перездачу з одного предмета?

Якщо студент отримав незадовільну оцінку або був недопущений, він може перездавати цей іспит не більше двох разів. під час другої перездачі іспит у студента приймає комісія, яку створює декан. Оцінка за другу перездачу є остаточною.

Коли проводять перездачі?

Перескладання відбувається протягом тижня після закінчення сесії. Студенти-заочники мають право перездавати іспити аж до закінчення останньої в навчальному році сесії.

Коли можна подати апеляцію на оцінку за іспит?

Студент має право звернутися за апеляцією, якщо він не згоден з оцінкою або виникла конфліктна ситуація з екзаменатором. Апеляцію потрібно подати завідувачу кафедри в день складання іспиту (в деяких вишах можна ще на наступний). Якщо іспит був письмовим, то лектор разом із завкафедри мають її розглянути впродовж 2 днів з моменту подання і прийняти остаточне рішення щодо оцінки. Студент може бути присутнім під час розляду. Повторне чи додаткове опитування студента апеляційною комісією заборонене.

Відрахування та апеляція

Коли студента можуть відрахувати з університету?

Згідно з положеннями про організацію навчального процесу, які діютьу кожному виші, студентів, які отримали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховують з вишу. тобто третя перездача – відрахування.

Як відбувається апеляція на усний іспит?

Якщо іспит проходив в усній формі, то за мотивованою заявою студента створюють комісію для приймання іспиту, до якої входять: завідувач і викладачі відповідної кафедри, представники деканату, студентської ради та профспілки факультету.

Чи можуть зменшити оцінку за результатами апеляції?

За результатами апеляції оцінку не можуть зменшити, а тільки залишити без змін або збільшити. Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений термін, то кількість балів, виставлена викладачем, є остаточною.

Як підвищити оцінку після підвищення сесії?

Якщо ви претендуєте на червоний диплом, то можна підвищити оцінки за іспити, які ви раніше провалили. у багатьох університетах за весьперіод навчання студентам дозволяють перескласти 3 дисципліни навіть у тому випадку, якщо за них студент отримав позитивну оцінку. До слова, 3 – ще позитивна.

Дозвіл на це дає декан на основі заяви студента за згодою завідувача відповідної кафедри.

Аби не здавати іспит двічі

У яких випадках потрібне перезарахування оцінок?

Перезарахування складених іспитів і заліків може стати у пригоді, якщо:

 • ви переводитеся з інших ВНЗ;
 • бажаєте продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні чи паралельно вчитися на 2 спеціальностях;
 • хочете продовжити навчання після академічної відпустки (зокрема, якщо вчилися за програмами обміну).

Ці процеси (хоч і поверхово) регулює Примірне положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом МОН від 29.05.2013. Аби дізнатися, як перезараховують оцінки у вашому університеті, звертайтеся до однойменних Положень, які діють у всіх вишах України. Текст цих актів зазвичай однаковий, тому посилатися на конкретний ВНЗ не будемо, а опишемо загальну для всіх процедуру перезарахування.

Як перезараховують оцінки, отримані в інших вишах?

Згідно з п. 5.1. Положення, затвердженого МОН, українські виші визнають еквівалентними та перезараховують результати навчання студента у вищому навчальному закладі-партнері. Якщо ви поїхали на навчання за програмою обміну в університет-партнер вашого вишу, і предмети, які ви вивчали впродовж року, збігаються з тими, що вчили ваші одногрупники на цьому курсі, то іспити з цих предметів зарахують за оцінками, які ви отримали за кордоном. Інформацію про виші-партнери можна знайти на сайті свого вишу чи запитати у Відділі мобільності студентів (назва відділу може трохи відрізнятися).

Уся інформація про оцінки за іспити, кількість кредитів ECTS за кожен складений предмет має бути зазначена в академічній довідці (чи індивідуальному плані), завіреній у виші-партнері.

Якщо цей виш не використовує систему оцінювання за шкалою ECTS, то такі оцінки повинні перевести за цією шкалою та перезарахувати, згідно з п. 5.7 цього Положення.

До кого звертатися для перезарахування оцінок?

Право зарахувати оцінки мають:

 • декан факультету (директор інституту), якщо предмет має ідентичну назву, кількість предметів ECTS і годин за них, форми підсумкового контролю (модуль, іспит чи залік);
 • відповідна кафедра, якщо програмні вимоги предметів, які потрібно перезарахувати, збігаються; також кафедра може зарахувати навіть окремі модулі.

Заяву про перезарахування потрібно подати деканові на початку семестру на випадок, якщо програма предмету в обох вишах буде відрізнятись і в перезарахуванні відмовлять. Тоді доведеться здавати іспит разом зі своєю групою.

Експертні комісії

Експертна комісія формується у випадках, коли є підстави для перезарахування дисципліни, але декан самостійно це рішення не прийняв:

 • назви навчальних дисциплін мають значні відмінності, але при порівнянні навчальних програм збігаються змістова частина та вимоги до знань та навичок студента;
 • загальний обсяг годин (кредитів ECTS), призначений для вивчення дисципліни у попередньому навчальному закладі, відрізняється, але не менший 70% обсягу дисципліни, передбаченої навчальним планом домашнього вишу.

Експертна комісія складається із завідувача кафедри, до сфери відповідальності якої належить предмет, та одного з викладачів, який цей або споріднений предмет викладає.

Комісія розглядає заяву студента, вивчає його документи про попередньо здобуту освіту. Також може провести співбесіду, аби з’ясувати зміст дисципліни, яку потрібно перезарахувати. Потім робить висновок про можливість або неможливість перезарахування дисципліни, про який зазначається в заяві.

Однак остаточне рішення на підставі висновку експертної комісії все одно приймає декан.

Наслідки перезарахування

При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна оцінка. При переведенні, поновленні на навчання, зарахуванні на основі попереднього освітньо-кваліфікаційного рівня вступників, які не навчалися за кредитно-модульною системою, оцінки, одержані ними, переводяться за шкалою ECTS та 100-бальною шкалою відповідно до чинної в університеті шкали оцінювання за мінімальними значеннями.

Якщо оцінка з дисципліни складається з кількох оцінок за окремі семестри чи оцінок із кількох дисциплін, то виставляють середню оцінку успішності з урахуванням обсягів відповідних складових цього предмету.

Також студент має право відмовитися від перезарахування предмету, якщо його не влаштовує отримана раніше оцінка, та складати її як академічну різницю чи вивчати повторно.

Студентам, яких залишили на повторне навчання, можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали оцінку не нижче «добре» чи «зараховано».

.f0Y0Ock_9AQ