Pryama DiyaTheory and historyMovementForumGaleryLibraryLinksSearchNewspaperContacts
HomeEvents & commentsAbout usNews
Coming soonCreative

Publications

RSSUA | RU | EN

Прес-конференція "СБУ в університетах Києва і антистудентські репресії" (укр/рус)

Виклав Victor Homyakov ( 2010-04-06 07:08:48 )

В четвер, 8 квітня, об 11:00 в прес-центрі РИА-Новости відбудеться прес-конференція «СБУ в університетах Києва і антистудентські репресії», організована Незалежною студентською профспілкою «Пряма дія». Приводом до проведення прес-конференції став безпрецедентний тиск на активістів профспілки та членів їх сімей з боку спецслужб і адміністрації КНУ ім. Т. Шевченка.

У заході приймуть участь активісти студентської профспілки, а також відомі правозахисники Володимир Чемерис і Максим Буткевич.

Тиск на активістів «Прямої дії» розпочався з літа 2009 року. Після виходу першого номеру профспілкової газети почались регулярні дзвінки з погрозами від співробітників СБУ. Студентів запрошували на співбесіди і наполегливо пропонували їм припинити займатися профспілковою діяльністю.

Посилення тиску сталося після участі «Прямої дії» в успішній кампанії проти введеення платних послуг у вишах. На кожну зустріч активістів зі студентами, на кожну акцію протесту приходять працівники СБУ. Симпатиків профспілки звільняють з викладацьких посад. Особливого розмаху репересії набувають в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, де адміністрація фактично бере в заручники батьків активістів, погрожучи їм звільненням з роботи у виші.

Адміністрація КНУ вдається до залякування усіх, хто має бодай якесь відношення до діяльності профспілки. Студентів викликають на «співбесіди» і погрожують виключенням. Тих же, хто наважується виступати проти волі адміністрації, відраховують за суто формальними причнами.

Водночас, університетськими чиновниками ігноруються всі законні вимоги профспілки. Навіть такий безневинний проект профспілки як кіноклуб на філософському факультеті був заборонений без пояснення причин. В цілому ж, в "найкращому вузі країни" насправді панує атмосфера тотального контролю.

Продовжується тиск з боку працівників СБУ. Під час зустрічей з активістами офіцери спецслужби натякають, що в разі подальшого розвитку «Прямої дії» держава «буде змушена вжити заходів». Про які «заходи» йдеться, залишається лише здогадуватись.

Нагадаємо, що навесні 2009 року колишній голова СБУ, Валентин Наливайченко, клявся, що вивів співробітників спецслужби з навчальних закладів в рамках кампанії "декагебізації". Однак всі наведені вище факти дозволяють засумніватися у щирості його слів. У зв’язку з цим, «Пряма дія» вимагає від нового керівництва СБУ нарешті виконати обіцянку їх попередників і вивести своїх співробітників з вишів.

В ході прес-конференції будуть більш детально озвучені факти тиску на активістів та членів їх сімей, а також продемонстровані слайди з фотографіями представників Служби безпеки, що відвідують заходи профспілки.

--------------------------------------

СБУ в университетах Киева и антистуденческие репрессии

В четверг, 8 Апрель, в 11:00 в пресс-центре РИА-Новости состоится пресс-конференция «СБУ в университетах Киева и антистуденческие репрессии», организованная Независимым студенческим профсоюзом «Прямое действие». Поводом к проведению пресс-конференции стало беспрецедентное давление на активистов профсоюза и членов их семей со стороны спецслужб и администрации КНУ им. Т. Шевченко.

В мероприятии примут участие активисты студенческого профсоюза, а также известные правозащитники Владимир Чемерис и Максим Буткевич.

Давление на активистов «Прямого действия» началось с лета 2009 года. После выхода первого номера профсоюзной газеты начались регулярные звонки с угрозами от сотрудников СБУ. Студентов приглашали на собеседования и настойчиво предлагали им прекратить заниматься профсоюзной деятельностью.

Усиление давления произошло после участия «Прямого действия» в успешной кампании против введеення платных услуг в вузах. На каждую встречу активистов со студентами, на каждую акцию протеста приходят работники СБУ. Симпатиков профсоюза увольняют с преподавательских должностей. Особого размаха репересии приобретают в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко, где администрация фактически берет в заложники родителей активистов, угрожая им увольнением с работы в вузе.

Администрация КНУ прибегает к запугивания всех, кто имеет хоть какое-то отношение к деятельности профсоюза. Студентов вызывают на «собеседования» и угрожают исключением. Тех же, кто решается выступать против воли администрации, отчисляют за чисто формальными причнамы.

Одновременно университетскими чиновниками игнорируются все законные требования профсоюза. Даже такой невинный проект профсоюза как киноклуб на философском факультете был запрещен без объяснения причин. В целом же, в "лучшем вузе страны" в действительности царит атмосфера тотального контроля.

Продолжается давление со стороны работников СБУ. Во время встреч с активистами офицеры спецслужбы намекают, что в случае дальнейшего развития «Прямого действия» государство «будет вынуждена принять меры». О каких «мероприятия» говорится, остается только догадываться.

Напомним, что весной 2009 года бывший председатель СБУ, Валентин Наливайченко, клялся, что вывел сотрудников спецслужбы из учебных заведений в рамках кампании "декагебизации. Однако все приведенные выше факты позволяют усомниться в искренности его слов. В связи с этим, «Прямое действие» требует от нового руководства СБУ наконец выполнить обещание их предшественников и вывести своих сотрудников из вузов.

В ходе пресс-конференции будут более подробно озвучены факты давления на активистов и членов их семей, а также продемонстрированы слайды с фотографиями представителей Службы безопасности, посещающих мероприятия профсоюза.

коментарі(0)

Коментарі
Поки що коментарів немає.

Додати коментар
Ім'я
Email (опціонально)
:: Текст коментаря ::
Залишилось символів
CAPTCHA
Введіть код зображений на малюнку
Пароль тільки для адмінів