Проти релігії в освіті. Заява “Прямої дії”

Відзначимо, що освіта та наука сторіччями розвивалися переважно не завдяки, а всупереч втручанню церкви, і майже нічим їй не завдячують. Крім того, нав’язування учням певної релігійної позиції є неприпустимим у жодній формі, оскільки позбавляє їх права на свідомий вибір того, у що вірити чи не вірити, які погляди сповідувати.

Також звернемо увагу на те, що поширена практика добровільно-примусового викладання релігійної етики, котра формально визначається як курс з варіативнох складової, – це грубе порушення права на свободу совісті, закріпленого, зокрема, Законом України “Про свободу совісті та релігійні організації”. Згідно із цим Законом, жоден курс штибу “християнської етики” не може бути включений до загальноосвітніх програм, адже, відповідно до Cт. 3 згаданого Закону, “не допускається будь-яке примушування при визначенні громадянином свого ставлення до релігії, до сповідання або відмови від сповідання релігії, до… навчання релігії”.
Будь-які твердження про “співпрацю держави і церкви”, у т.ч. у сфері освіти, є понятійними маніпуляціями і суперечать положенню про відокремлення держави і церкви, згідно з яким, серед іншого, релігійні організації не можуть виконувати державних функцій (Ст. 5 ЗУ “Про свободу совісті та релігійні організації”), а отже, як уже було згадано, брати участь у розробці навчальних програм (що прописано також і в Ст. 6 ЗУ “Про свободу совісті та релігійні організації”).

Тому ми звертаємось до Міністерства освіти та науки України з наступними вимогами:

• відхилити пропозиції Громадської з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України як протизаконні та такі, що суперечать самим принципам функціонування освіти та науки;
• захистити світський характер шкільної та вищої освіти, вилучивши предмет “Основи християнської етики” та аналогічні йому з навчальних планів шкіл та університетів, та сприяти повній секуляризації освіти в Україні;
• сприяти недопущенню діяльності релігійних установ та організацій на території навчальних закладів у будь-яких формах;
• ліквідувати Громадську раду з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України як орган, що не має під собою жодного правового поля та суперечить базовим принципам функціонування світської держави.

Незалежна студентська профспілка “Пряма дія”

Схожі статті

Напишіть відгук