Pryama DiyaТеорія та історіяРухФотогалереяБібліотекаСамоосвітні проектиПравові аспектиПосиланняПошукГазетаКонтактиПриєднатись до насПоділитись проблемою
ГоловнаПодії та коментаріПро насНовини
АнонсиКреатив

Публікації

RSSTwitterFacebook pageUA | RU | EN

Положення про студентський гуртожиток Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Виклав ( 2010-08-30 23:05:39 )

Розділ І. Загальні положення


1.1. Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в студентських гуртожитках студмістечка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - Університету), порядок користування цими гуртожитками та їх утримання.

1.2. Студентські гуртожитки студмістечка Університету визначаються для мешкання студентів, аспірантів, слухачів підготовчих ділень, інститутів і факультетів Університету на період навчання, вважаючи на те, де вони проживали до цього. На вільні місцях в гуртожитках за рішенням керівництва Університету (студмістечка) можуть буги поселені мешканці інших категорій.

Іноземні громадяни, які навчаються в Університеті, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом.
Студентські гуртожитки знаходяться в підпорядкуванні університету. Під гуртожитки надаються спеціально збудовані з цією метою будинки. Не допускається розміщення гуртожитків у підвалах і цокольних поверхах. Студентські гуртожитки можуть створюватися в орендованих будинках.
Студентські гуртожитки призначаються:


для мешкання одиноких осіб (жилі приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться в сімейних стосунках);
для мешкання сімей студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень (жилі приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім'ї).

У гуртожитках для мешкання одинаків при необхідності можуть поділятися приміщення для мешкання сімей. Ці приміщення повинні розташовуватися в окремих поверхах, блоках (секціях) гуртожитку, гуртожитки можуть підрозділятися на загального мешкання або готельного типу, з самообслуговуванням і самоврядуванням, залежно від умов і вартості проживання.
Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розміщення підрозділів Університету, а також інших організацій здійснюється з дозволу ректора Університету або уповноваженої ним особи.
Заселення гуртожитків здійснюється після створення в них необхідних житлово-побутових умов для мешкання, одержання дозволу санітарно-епідеміологічної служби та реєстрації гуртожитку у порядку, установленому законодавством.
У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для проживання, самостійних занять, відпочинку, занять спортом і фізкультурою, зведення культурно-масової та виховної роботи.
Виховна робота в гуртожитках проводиться деканатами (дирекціями) факультетів (інститутів), студентськими радами і направлена на:
дотримання зразкового побуту;
дотримання мешканцями правил і норм проживання в гуртожитку;
забезпечення активного культурного відпочинку мешканців гуртожитку.

1.10. Склад та площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними правилами утримання гуртожитків, затверджених Головним санітарним лікарем України.
Рішення про виділення в гуртожитку приміщень для громадського харчування, пунктів охорони здоров'я, підприємств побутового обслуговування приймається ректором Університету або уповноваженою ним особою при погодженні зі Студентською радою студмістечка.
Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги з харчування, медичного обслуговування, послуги зв'язку телефонного, телефаксного та ін., різноманітні послуги (перукарні, ремонт одягу, взуття і т. д., бібліотечні, копіювально-множнльні,
користування комп'ютерами та інші) за рахунок використання приміщень нежилого фонду (цокольні, підвальні приміщення та інші).

1.13. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими ректором Університету, погодженими із Студентською радою студмістечка та профспілкою студентів.
Права та обов'язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов'язками, які затверджуються керівництвом Університету.
Адміністрація Університету має право приймати студентів на роботу по обслуговуванню, ремонту і експлуатації обладнання гуртожитків, прибиранню і т. п. у відповідності з трудовим законодавством.Розділ II. Надання житлового місця в гуртожитку2.1. Розподіл місць в гуртожитках здійснюється спільно дирекцією та Студентською радою студмістечка за погодженням з деканатами факультетів (дирекціями інститутів) і затверджується наказом ректора Університету.

2.2. Поселення всіх категорій студентів в студентські гуртожитки здійснюється з 25 серпня по 15 вересня календарного року.

Поселення студентів в інший час можливо в виключних випадках за поданням деканатів факультетів (дирекцій інститутів). Особа, що поселяється в гуртожиток повинна після прийняття рішення дирекцією студмістечка про її поселення протягом 10 днів з'явитись у відділ поселення.
Місця в гуртожитках закріплюються за мешканцями на весь період навчання. Переселення студентів дозволяється лише як виняток в особливих випадках з одного гуртожитку в інший - за рішенням Студентської ради студмістечка, а з однієї кімнати в іншу - за рішенням студентської ради гуртожитку з обов'язковим повідомленням відділу поселення дирекції студмістечка.
Списки студентів, аспірантів і слухачів підготовчих відділень на мешкання в гуртожитку подаються деканатами факультетів (дирекціями інстититутів) до дирекції студмістечка відразу після проведення зарахування студентів до Університету.
Розподіл місць в гуртожитку при поселенні студентів першого су здійснюється студентською радою гуртожитку при погодженні з студентською радою студмістечка і подається до відділу поселення дирекції студмістечка.
На підставі рішення про надання місця в гуртожитку дирекція студмістечка укладає угоду з студентом, аспірантом, слухачем підготовчого відділення на проживання в гуртожитку на період навчання, заводить на нього ордер (картку проживаючого в гуртожитку), яка зберігається в двох екземплярах (один - у відділі поселення, другий - у завідувача гуртожитком), видає перепустку до гуртожитку, ці документи є єдиною підставою для ікання на даному житловому місці. Місця для поселення в гуртожитку надаються студентам, аспірантам, докторантам, слухачам без заселенні дів їх сімей.
В ордері (картці проживаючого в гуртожитку) і перепустці до гуртожитку зазначається номер гуртожитку, його адреса і номер кімнати, ордер (картка проживаючого в гуртожитку) і перепустка до гуртожитку суть бути видані лише на вільне жиле місце.
Облік ордерів (карток проживаючого в гуртожитку) і перепусток до гуртожитку та мешканців у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрації здійснюються призначеними для цього особами у відділі поселення і в паспортному столі дирекції студмістечка, Бланки ордерів (картокпроживаючого в гуртожитку) і перепусток до гуртожитку зберігаються як документи суворої звітності.Розділ III. Користування житловою площею в гуртожитках

Вселення в студентський гуртожиток студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень здійснюється завідувачем (комендантом) гуртожитку, або працівником, який його замінює, на підставі оформленого еру (картки проживаючого в гуртожитку) і виданої перепустки до гуртожитку відділом поселення.
Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надане житлове де, видається ключ від кімнати, зазначеної в ордері (картці проживаючого гуртожитку) і виданій перепустці до гуртожитку, надається необхідний інвентар, білизна. Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, правилами користування газовими та електроприладами, протипожежної безпеки.
Житлова площа в гуртожитку не підлягає приватизації, обміну, цілу, бронюванню і здачі в піднайом.
Тимчасове переселення мешканців з одного гуртожитку до іншого здійснюється дирекцією студмістечка з погодженням з Студентською радою студмістечка, а з однієї кімнати в іншу в одному гуртожитку – при погодженні з студентською радою гуртожитку, при цьому без погіршення в проживання і, як виняток, у випадках проведення ремонту, або інших поважних обставин.
Порядок користування гуртожитком студентами і аспірантами, які знаходяться у відпустках, визначається з урахуванням їх побажань дирекцією студмістечка за погодженням з Студентською радою студмістечка або гуртожитку.
Особи, які проживають у приміщеннях, що перебувають у їх відособленому користуванні, мають право вселити в займані приміщення своїх неповнолітніх дітей, вселення інших членів сім'ї в указані приміщення
допускається лише з дозволу заступника першого проректора з навчальної роботи, директора студмістечка.

3.7. Мешканці студентського гуртожитку зобов'язані:
дбайливо ставитись до власності гуртожитку, приміщень, обладнання та інвентарю;
дотримуватись чистоти і порядку в житлових приміщеннях та місцях загального користування, щоденно проводити прибирання в житлових кімнатах і блоках, які вони займають ;
економно витрачати електроенергію, газ, воду;
своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком, постільними речами, електропобутовими приладами та за всі види додаткових платних послуг;
відшкодовувати заподіяну матеріальну шкоду в відповідальності з діючим законодавством;
дотримуватись правил безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними та газовими приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроприлади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців повинні бути зареєстровані у завідуючого гуртожитком );
здавати в камеру схову громіздкі та цінні речі, котрими не користуються щоденно;

Примітка: за речі, не здані на зберігання, адміністрація гуртожитку відповідальності не несе.
при виселенні з гуртожитку, а також при тимчасовому виїзді студентів та аспірантів на канікули чи виробничу практику, попереджати завідуючого гуртожитком за два дні до події;
здавати особисті речі в камеру схову, а отримане майно (в справному стані) - завідуючому камерою схову або завідувачу (коменданту) гуртожитку під розписку.Розділ IV. Порядок надання місць у студентських гуртожитках студентським сім'ям

4.1. Місця в студентських гуртожитках для розміщення сімейних студентів і аспірантів визначаються спільним рішенням ректора Університету або уповноваженої ним особи, Студентської ради студмістечка (гуртожитку) і профспілкового комітету студентів, виходячи з наявного житлового фонду, для проживання сімей з додержанням санітарних норм мешкання.
Заселення студентських сімей здійснюється за ордерами картки оживаючого в гуртожитку) і виданої перепустки до гуртожитку, які оформляються відділом поселення дирекції студмістечка.
Дирекція студмістечка або завідувач гуртожитку при розміщенні студентських родин з дітьми визначає місце зберігання дитячих колясок, розміщення для тимчасового перебування дітей і їх ігор.
Місця в сімейних гуртожитках надається, як правило, тим родинам, де чоловік і дружина студенти.
Прийняття на облік сімейних студентів, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється відділом поселення дирекції студмістечка, Списки сімейних студентів, які потребують гуртожиток і взятих на облік, затверджуються спільним рішенням дирекції. Студентської ради
студмістечка і профкому студентів університету. Коли студентська родина надається із студентів різних вищих навчальних закладів міста, тоді взяття на облік може здійснюватися за домовленістю між цими навчальними закладами.

4.6. Проживаючі в гуртожитках сімейні студенти керуються цим Положенням та загальними Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.

4.7. Плата за користування гуртожитком встановлюється в кожному окремому випадку залежно від комфортності житла за наказом ректора університету чи уповноваженої ним особи при погодженні з профкомом студентів та Студентською радою студмістечка.


Розділ V. Експлуатація гуртожитку, його утримання та ремонт

Експлуатація гуртожитків здійснюється дирекцією студмістечка дно з правилами і нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.
Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією студмістечка і гуртожитків, організацією побуту мешканців, додержанням встановленого порядку здійснюється заступником першого проректора з навчальної роботи, директором студмістечка, заступниками ректора студмістечка, завідувачем (комендантом) гуртожитку
Зазначені у п. 5.2 посадові особи зобов'язані:
суворо виконувати угоду, укладену з мешканцем гуртожитку;
утримувати приміщення студмістечка і гуртожитків у відповідності з встановленими санітарними правилами;
укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем за діючими “Типовими нормами обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем”;
забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та вбиранню гуртожитку і прилеглої території;
своєчасно проводити ремонт гуртожитків, інвентаря, обладнання, зимувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
забезпечувати проведення відповідних оформлюваних робіт будинків, приміщень гуртожитків, території;
надавати мешканцям у гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;
переселяти в разі необхідності при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізації хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;
укомплектовувати штати студмістечка і гуртожитків у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;
сприяти Студентській раді студмістечка, студентським радам гуртожитків у розвитку студентського самоврядування, в питаннях праці, побуту і відпочинку мешканців;
здійснювати заходи по покращенню житлових і культурно- побутових умов у гуртожитку, своєчасно вживати заходів по реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;
забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;
забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків;
у разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитках їдалень і буфетів, оснащувати їх торгово-технологічним обладнанням, меблями і посудом.
Ректор Університету або уповноважена ним особа призначає на посади: заступника першого проректора з навчальної роботи, директора студмістечка; заступників директора студмістечка; завідувачів гуртожитками (комендантів) з урахуванням думки профспілкового комітету.
Директор студмістечка, завідуючий гуртожитком (комендант) несуть відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.
Матеріально відповідальними особами гуртожитку є: завідувачі гуртожитків (коменданти), камерою схову, кастелянша.
Завідувач гуртожитку (комендант) зобов'язаний;
проводити вселення в гуртожиток на підставі ордера (картки проживаючого в гуртожитку) і виданої перепустки до гуртожитку паспорта;
надавати мешканцям необхідне обладнання й інвентар у відповідності з Типовими нормами, проводити обмін білизни згідно з санітарними правилами;
знайомити при вселенні в гуртожиток з Положенням про студентський гуртожиток Університету, Правилами внутрішнього розпорядку, правилами пожежної і техніки безпеки;
своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з навчальним закладом;
вести облік зауважень і пропозицій мешканців по утриманню гуртожитку та покращенню житлово-побутових умов;
подавати власнику або уповноваженому ним органу навчального закладу пропозиції по покращенню умов мешкання в гуртожитку;

7) забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та на його торії, а також додержуватися правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, своєчасну видачу прибирального інвентарю і матеріалів, охорону гуртожитку.
Заступник першого проректора з навчальної роботи, директор містечка, заступники директора студмістечка, завідувач гуртожитку комендант) спільно з студентською радою гуртожитку або при необхідності ректор Університету, профком студентів, Студентська рада студмістечка вдають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.
Адміністрація гуртожитку відповідає за збереження майна студентів, що здане до камери схову гуртожитку.
Капітальний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів Університету або студмістечка.

При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо ремонт неможливо виконати без відселяння мешканців, студентам на час ремонту керівництвом навчального закладу чи дирекцією студмістечка надається житлова площа у тому ж або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту цим особам повертається житлова площа, яку вони займали раніше.
Поточний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок Університету або гуртожитку і полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт по збереженню конструктивних елементів, оздоровлення, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.
Ректор Університету або уповноважена ним особа, несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і спортивно-оздоровчої
роботи.Розділ VI. Самоврядування студентів та аспірантів у гуртожитках6.1. В гуртожитках з числа проживаючих в них студентів, аспірантів, докторантів, стажистів, слухачів обираються і діють органи самоврядування гуртожитках - збори студентів та аспірантів - мешканців гуртожитку, студентські ради гуртожитків.

6.2. В кожній кімнаті, блоці, на кожному поверсі гуртожитку обирається староста, який затверджується студентською радою гуртожитку, Староста кімнати (блоку, поверху) в своїй роботі керується рішеннями Студентської ради студмістечка і студентської ради гуртожитку, забезпечує активну участь мешканців в проведенні ремонту житлових кімнат і робіт по >устрою території.

Вказівки старости кімнати (блоку, поверху), голови студентської ради по дотриманню Правил внутрішнього розпорядку, санітарних правил, правші техніки безпеки і пожежної безпеки є обов'язковим для виконання всіма проживаючими в кімнаті (блоці, поверсі) чи в гуртожитку.

6.3. Кожен студент, крім членів студентських рад, зобов'язаний відпрацювати три години що семестру по благоустрою гуртожитку або території.
Для координації роботи студентських рад гуртожитків діє Студентська рада студмістечка.
Органи самоврядування студентів та аспірантів у гуртожитках керуються в своїй діяльності Конституцією України, чинним законодавством України, Статутом Університету, даним Положенням, Положенням про самоврядування студентів та аспірантів в гуртожитках Університету.Розділ VII. Плата за житло і послуги
Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартостіутримання місця проживання та вартості обов'язкових побутових послуг, щонадаються мешканцям.
Перелік обов'язкового комплексу побутових послуг встановлюється залежно від комфортності гуртожитку наказом ректора Університету за погодженням з профкомом студентів та Студентською радою студмістечка.
Плата за користування житлом та послуги здійснюється залежно від їх вартості, і вноситься мешканцями гуртожитків не пізніше 10 числа наступного за оплачуваним місяця. Плата за користування гуртожитком стягується із студентів, аспірантів, слухачів за весь час проживання і період канікул.
Плата за користування житловою площею в приміщеннях, що знаходяться в спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних стосунках, провадиться за встановленими ставками. Витрати на комунальні послуги входять до ставки плати за користування житловою
площею і окремо плата за них не стягується.
Плата з сімей студентів (аспірантів), які мають дітей, за ліжко- місце зайняте дитиною провадиться, як і з студента (аспіранта) Університету.
Місячна плата за проживання в студентських гуртожитках, включаючи користування білизною, де послуги і комплектація обладнанням і інвентарем встановлюються наказом ректора Університету за погодженням з профкомом студентів та Студентською радою студмістечка згідно з державними нормами, проводиться відповідно до тарифів на комунальні послуги, встановлених Урядом України.
За бажанням мешканця можуть надаватись додаткові послуги, що сплачуються окремо.
Мешканці гуртожитків при втраті перепустки до гуртожитку оформляють дублікат перепустки за власні кошти.
Пільги на оплату за проживання студентам (аспірантам) встановлюються згідно чинного законодавства України.

Розділ VIII. Виселення із студентських гуртожитків


8.1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іcпитах, залишають місце в гуртожитку протягом, трьох діб із дня оголошення результатів іспитів; ті, які подали апеляцію, в триденний термін для підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки, абітурієнти, зараховані до навчального закладу за конкурсом — протягом трьох діб для виходу наказу про зарахування.
При відрахуванні з навчального закладу (також при його закінченні) громадяни залишають гуртожиток у двотижневий термін від дня ходу відповідного наказу без надання їм іншого житлового приміщення.
У випадках, коли з поважних причин особа не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням ректора Університету о уповноваженої ним особи, профспілкового комітету та Студентської ради студмістечка цей термін може бути продовженим.
Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно з чинним законодавством України. У випадку порушення угоди на проживання гуртожитку з боку мешканця, він виселяється із гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки, і плата за проживання не повертається. Зміна
власника або уповноваженого ним органу гуртожитку не позбавляє громадян, і проживають у ньому, права користуватися цим гуртожитком, і виселення може бути проведене тільки у порядку, встановленому законодавством.

Розділ IX. Відповідальність за порушення правил надання житлової площі в гуртожитку, користування гуртожитками та їх утримання

9.1. Особи, винні у порушенні правил надання житлової площі в гуртожитку, правил користування гуртожитками та їх утримання, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Tweet

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License