Pryama DiyaТеорія та історіяРухФотогалереяБібліотекаСамоосвітні проектиПравові аспектиПосиланняПошукГазетаКонтактиПриєднатись до насПоділитись проблемою
ГоловнаПодії та коментаріПро насНовини
АнонсиКреатив

Публікації

RSSTwitterFacebook pageUA | RU | EN

Колективний договір Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Виклав ( 2010-08-30 23:22:46 )

ДОГОВІР
між Адміністрацією, профспілкою студентів та аспірантів і Студентською радою Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

м.Київ 23 березня 2007 р.

На виконання пп.5.5.-5.8. Статуту університету, ст.38 Закону України „Про вищу освіту” Адміністрація, профспілка студентів та аспірантів і Студентська рада Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (далі разом іменуються Сторони) погодили і підписали цей трьохсторонній Договір з метою належного забезпечення і захисту прав та інтересів студентів і аспірантів Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

І. Предмет Договору

Предметом Договору є спільна діяльність Адміністрації, профспілки студентів та аспірантів і Студентської ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова по забезпеченню і захисту прав та інтересів студентів, аспірантів та докторантів Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, сприяння їх навчальній, науковій та творчій діяльності; сприяння створенню відповідних умов для їх проживання і відпочинку.
ІІ. Права та обов’язки сторін

Адмiнiстрацiя зобов’язується:

1.1. Планування і розподіл коштів університету та підрозділів, якi безпосередньо стосуються інтересів студентів, аспірантів, докторантів проводити за участю профкому студентів і Студентської ради. (Ректор, проректори, планово економічний відділ, бухгалтерія)
1.2. За погодженням із профспілковим комітетом студентів і Студентською радою:
- заохочувати студентів, аспірантів, докторантів за успіхи у навчальний, науковій та громадський, культурній та спортивно-масовій роботі;
- вирішувати питання надання термінової матеріальної допомоги;
- видавати накази про відраховування студентів, аспірантів, докторантів з університету за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни, або правил внутрішнього розпорядку, за вчинення аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання в університеті (студентському колективі);
- видавати накази та розпорядження, що безпосередньо стосуються умов навчання, проживання та побуту студентів, аспірантів, докторантів.(Ректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів)
1.3 Університет надає профкому студентів і Студентській Раді безкоштовно необхідні приміщення з обладнанням, освітленням, опаленням, обслуговуванням для роботи за станом на 01.01.2007 року. Адміністрація надає профкому і Студентській Раді можливість на безкоштовне користування засобами зв'язку, транспортом, розмножувальною технікою для розповсюдження оперативної інформації для студентів університету. (Ректор, проректори, нач. підрозділів)
1.4. Не накладати дисциплінарні стягнення на студентів, аспірантів, докторантів обраних до складу профкому та Студентської ради, а також голів профбюро та голів студентських рад інститутів без погодження з профспілковим комітетом студентів і Студентською радою. (Перший проректор, проректор з навчально-виховної роботи, детектори інститутів, декани факультетів)
1.5. У відповідності до галузевої угоди, за заявами членів профспілки проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати їх протягом 3 днів після виплати стипендій на розрахунковий рахунок ППО студентів. (Ректор, бухгалтерія)
1.6. При умові фінансування 10% стипендіального фонду передбачити виплату коштів у розмірі місячної стипендії на оздоровлення аспірантів і докторантів університету.
1.7. Включити до складу Вченої ради університету не менше 10% представників від профспілкового комітету і Студентської Ради, а відповідно представників студентського самоврядування до вчених рад інститутів.
1.8. Включити до складу стипендіальних комісій інститутів представників профспілкових бюро факультетів і студентських рад.

Профком студентiв зобов’язується:

1.1. Спільно діяти у заходах, запланованих колективним договором, інформувати студентів, аспірантів, докторантів про хід виконання колективного договору. (Голова ППО студентів, голови профбюро інститутів)
1.2 Організовувати виховну роботу серед членів профспілки.(Голова ППО студентів, голови профбюро інститутів)
1.3. Брати участь у розподілі та раціональному використанні коштів, якi видаляються на соціально - побутові потреби студентів, аспірантів, докторантів проведення культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи, здійснювати заходи по їх додатковому залученню. (Голова ППО студентів)
1.4. Брати участь в обговоренні та розробці нормативно-правових актів університету, що стосуються проблем студент, аспірантів, докторантів . (Голова ППО студентів)
1.5. Розробити план спільних заходів з органами студентського самоврядування університету по напрямках діяльності.(Голова ППО студентів, голови профбюро інститутів)

Студентська Рада зобов’язується:

1.1.Забезпечити своєчасний розгляд заяв, скарг і пропозицій студентів, відповідно до напрямку діяльності Студентської Ради (Голова Студентської ради, голови студентських рад інститутів)
1.2.Допомагати студентам у працевлаштуванні відповідно до їх бажань та можливостей(Голова Студентської ради, Голова громадського відділу Студентської ради університету та інститутів).
1.3.Сприяти забезпеченню прав кожного студента НПУ, незалежно від його національності, політичних чи релігійних переконань (Голова студентської ради , голови інститутів).
1.4.Здійснювати громадський контроль за виконанням законів України про освіту та навчання(Голова Студентської ради, Голова наукового відділу Студентської ради університету та голови наукових секторів інститутів).


2. Наукова робота студентів, аспірантів, докторантів

Адмiнiстрацiя зобов’язується:

2.1. Створити необхідні умови для студентів, аспірантів, докторантів, які займаються науковою діяльністю:
- передбачити кошти на відрядження для участі у наукових конференціях, симпозіумах то що для студентів, аспірантів, докторантів ( Проректор з науки, планово економічний відділ)
- встановити надбавки до стипендій, аспірантів, докторантів, що активно займаються науковою роботою ( Наукова частина, бухгалтерія)
- передбачити для кращих студентів по закінченні університету робочі місця на кафедрах університету ( Завідуючі кафедрами, навчальна частина)
- сприяти публікації наукових робіт студентів, аспірантів, докторантів (видавничий відділ університету)

Профком студентів зобов’язується:

2.1.Передбачити кошти для преміювання переможців олімпіад, виставок наукової та технічної творчості студентів ( Голова ППО студентів)
2.2.Сприяти відпочинку та оздоровленню студентів, аспірантів, докторантів університету, що займаються науковою роботою. ( Голова ППО студентів)Студентська Рада зобов’язується:

.2.1. Сприяти приєднанню України до Європейської системи освіти (приєднання до Болонського процесу, та власне його попередня популяризація серед студентів і викладачів), також сприяти впровадженню кредитно-модульної системи в університеті (Голова Студентської ради університету, глави наукових відділів університету та інститутів).
2.2. Створення проектів на покращення науково-освітнього процесу, розробка проектів, що сприятимуть зміцненню виховного процесу та його правової бази і проведення заходів по розроблених проектах, впровадження інновацій .(Голова Студентської ради університету, голови наукових відділів університету та інститутів)
2.3. Проведення конференцій та круглих столів (Голова Студентської ради університету, голови наукових відділів університету та інститутів).
2.4. Проведення моніторингу діяльності студентів (Голова Студентської ради університету, голови наукових відділів університету та інститутів).
2.5.Створення проектів, що розвиватимуть наукову діяльність в університеті, для досягнення високих результатів, проведення конкурсів на кращу наукову роботу на певну тему (Голова Студентської ради університету, голови наукових відділів університету та інститутів).
2.6.Гідно представляти НПУ імені М.П.Драгоманова на конференціях, круглих столах та інших заходах науково-освітнього типу (Голова Студентської ради університету та члени Студентської ради усіх рівнів).
2.7.Проведення перед вступної кампанії до університету, популяризація НПУ на всіх можливих рівнях серед абітурієнтів (Голова Студентської ради університету та члени Студентської ради усіх рівнів).


3. Соціальний захист та стипендіальне забезпечення

Адмiнiстрацiя зобов’язується:

3.1. Забезпечити, при наявності фінансування, перерахування в університетський Фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам, докторантам коштів у розмірі не менше 10% стипендіального фонду i використовувати їх згідно з Положенням, затвердженим адміністрацією та профспілковим комітетом студентів.
Передбачити, за рахунок спеціальних коштів, у зведеному кошторисі фінансування цільових програм соціальної підтримки студентства (оздоровлення, медичне обслуговування, пільгове харчування, культурно-масова і спортивна робота тощо), розміри фінансування затверджуються окремим кошторисом. (Проректор з економіки, планово економічний відділ, бухгалтерія)
3.2. Адміністрація зобов’язується організувати доплату грошової норми харчування та стипендіального забезпечення студентів із числа дітей-сиріт, які перебувають під опікою /піклуванням/ до норм харчування та стипендіального забезпечення студентів-сиріт, з спеціальних коштів НПУ ім.М.П.Драгоманова за кодами КЕКВ 1133, 1342.
3.3. Адміністрація зобов’язується організувати доплату до іменних стипендій студентам університету в розмірах передбачених „Положення про надбавки та іменні стипендії НПУ імені М.П.Драгоманова”.
3.4. Надати можливість профспілковому комітету студентів створення на базі спортивного комплексу університету госпрозрахункових груп «Здоров’я», з метою отримання коштів для розвитку спортивно-масової роботи в університеті та зміцненню матеріально-технічної спортивно-оздоровчої структури , відпочинку та оздоровлення студентів і аспірантів.
( Проректор з економіки, адміністрація спорткомплексу)
3.5. При формуванні розкладу занять додержуватись норм навчального навантаження та рівномірного розподілу навчальних годин протягом тижня.
(Перший проректор, детектори інститутів)


Профком студентів зобов’язується:

3.1. Брати участь у роботі стипендіальних комісій інститутів університету при призначенні стипендій та розподілі коштів Фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам.(Голова ППО студентів, голови профбюро факультетів)
3.2. Здійснювати облік малозабезпечених студентів, забезпечити виплату та реалізацію інших пільг, передбачених законодавством. (Голова ППО студентів, голови профбюро)
3.3. Звітуватися перед адміністрацією університету про кошти отримані від організації спортивних груп “Здоров’я”, направляти кошти на розвиток спортивно-масової роботи в університеті та зміцнення матеріально-технічної спортивно-оздоровчої структури університету, підрамку спортивного клубу “Олімп”, на відпочинок та оздоровлення студентів, аспірантів, докторантів. (Голова ППО студентів, гол. бухгалтер ППО)

Студентська Рада зобов’язується:

3.1.Брати участь у роботі стипендіальних комісій інститутів та університету при призначенні іменних та спеціальних стипендій.(Голова Студентської ради університету, Секретаріат Студентської ради)

4. Поліпшення житлово-побутових умов

Адмiнiстрацiя зобов’язується:

4.1. При формуванні плану підготовки університету до нового навчального року забезпечити пріоритетне виконання робіт по ремонту життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж гуртожитків студмістечка. Спільно з профспілковим комітетом студентів формувати перелік першочергових об’єктів капітального ремонту студмістечка.
Залучати за додатковими договорами кошти підрозділів університету для підготовки студмістечка до нового навчального року. (Проректор з економіки, директор студмістечка, керівники підрозділів)
4.2. Частину позабюджетних коштів, отриманих у вигляді орендної плати від комерційних структур, розташованих у студмістечку ( крім комунальних послуг), спрямовувати на проведення аварійно-відновлювальних робіт та розвиток матеріальної бази гуртожитків. (Проректор з економіки)

Профком студентів зобов’язується:

4.1. Брати участь у розробці та обговоренні проектів будівництва, поточного та капітального ремонту корпусів та гуртожитків, формуванні студентських бригад та загонів по ремонту, благоустрою території університету. (Голова ППО студентів, голови профбюро факультетів )
4.2. Здійснювати роботу по забезпеченню студентів, аспірантів, докторантів місцями в студентських гуртожитках. Готувати списки на поселення. ( голова профкому, голови профбюро, голови студрад гуртожитків)
4.3. Проводити роботу по організації студентського самоврядування в гуртожитках університету (Голова профкому, голови студрад гуртожитків)
4.4. Розробити план заходів по контролю за роботою установ громадського харчування у корпусах та гуртожитках університету. В кожному семестрі питання харчування заслуховувати на засіданнях профкомів.(Голови профкомів студентів та співробітників)


5. Організація дозвілля студентів, украплення матеріальної
бази об’єктів культури

Адмiнiстрацiя зобов’язується:

5.1. Спільно з профкомом студентів розробити та затвердити Положення про студентські клуби, спортивні кімнати університету, відповідно до чинного законодавства. (Проректори, Голова ППО студентів).
5.2. Передбачити кошти на утримання, та фінансування роботи творчих колективів університетів. ( Проректор з економіки, планово економічний відділ, бухгалтерія).

Профком студентів зобов’язується:

5.1. Розвивати і всіляко підтримувати різноманітні форми роботи по організації дозвілля студентів, аспірантів, докторантів (студентські клуби, кафе, дискотеки, творчі та художні колективи та інше). Сприяти розвитку їх матеріально-технічної бази. Вишукувати та залучати додаткові кошти на ремонт та утримання цих приміщень, проведення культурно-масової роботи в університеті. (Голова ППО студентів)
5.2. Забезпечити централізоване розповсюдження квитків на культурно-масові та спортивні заходи в університеті та за його межами.(Голова ППО студентів, голови профбюро факультетів та інститутів)

Студентська Рада зобов’язується:

5.1.Проведення культурно-масових, спортивних заходів як в університеті так і на міському і всеукраїнському рівнях, з метою розвитку культури, спорту, підняття рейтингів університету та його PR. .(Голова Студентської ради університету, Секретаріат Студентської ради)


6. Спортивна робота та оздоровлення студентів, аспірантів, докторантів

Адмiнiстрацiя зобов’язується:

6.1. Відремонтувати спортивні майданчики на території студмістечка силами студентського загону із залученням коштів за додатковими договорами.(Проректор з економіки, директор студмістечка, голова ППО студентів).
6.2. Передбачити кошти на відрядження студентів для участі в спортивних змаганнях з різних видів спорту. ( Проректор з економіки, планово економічний відділ, бухгалтерія).


Профком студентів зобов’язується:

6.1. Забезпечити комплектування змін та видачу путівок студентам, аспірантам, докторантам університету до спортивно-оздоровчих таборів університету (Голова ППО студентів, гол. бухгалтер профкому студентів)
6.2. Забезпечити оздоровлення та відпочинок студентів, аспірантів, докторантів шляхом надання путівок на:
- санаторно-курортне лікування;
- відпочинок в період студентських канікул.
(Голова ППО студентів, гол. бухгалтер профкому студентів)
6.3. Спільно діяти у заходах, затверджених ректоратом та профкомом, щодо ремонту та підготовки студентських таборів до оздоровчого сезону.(Голови профкомів співробітників та студентів)
6.4. Приймати активну участь у проведенні загально університетської спартакіади, надавати фінансову допомогу в роботі спортивного клубу «Олімп» (Голова ППО студентів).
6.5. Проводити фінансову підтримку діяльності СК “Олімп” (Голова ППО студентів).
6.6 Провести поповнення спортивного обладнання в спортивних кімнатах гуртожитків (Голова ППО студентів, голови студрад гуртожитків).

ІІІ. Строк дії договору

Договір укладений на два роки, однак у будь-якому випадку діє до часу підписання нового Договору з цих же питань

ІV. Інші умови

Умови цього Договору обов’язкові для Сторін, які його підписали. Їх невиконання тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Tweet

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License